Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40′

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40′