Η Συντήρηση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και Αγίας Κυριακής στην Τριάδα Βοΐου(Φωτογραφίες)

Η καταγραφή των φθορών που παρατηρούνται στις τοιχογραφίες του ναού, δείχνουν ότι στο χώρο συνυπάρχουν οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν συνδυαστικά να προκαλέσουν φθορές στα υλικά κατασκευής τους. Τα υλικά κατασκευής και η κατάσταση  διατήρησης των τοίχων που αποτελούν το υποστήριγμα των τοιχογραφιών επηρεάζουν άμεσα τόσο το υπόστρωμα όσο και το ζωγραφικό στρώμα. Το υπόστρωμα που βρίσκεται σε άμεση επαφή με την τοιχοδομή, δέχεται όλες τις κινήσεις, την υγρασία και τις ρωγμές του υποστηρίγματος που προχωρούν τις περισσότερες φορές ως τη ζωγραφική επιφάνεια.ΟΙ αλλοιώσεις στην ζωγραφική επιφάνεια οφείλονταν σε ένα σημαντικό και παχύ στρώμα αιθάλης όσο και στην δράση των φυσικών φαινομένων (εισροή υγρασίας) με αποτέλεσμα  οι  τοιχογραφίες να έχουν υποστεί χρωματική  αλλαγή. Οι μέθοδοι απομάκρυνσης επιφανειακών ρύπων, παλαιότερων στερεωτικών υλικών, βερνικιών μας έδωσαν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Στόχοι και αρχές επέμβασης Η διατήρηση της αυθεντικότητας των τοιχογραφιών και συνεπώς ο κατά το δυνατόν περιορισμός των επεμβάσεων. Οι επεμβάσεις είναι κατά το δυνατόν αναστρέψιμες ώστε αν μελλοντικά, υπάρξουν νέες μέθοδοι και υλικά, να είναι δυνατή η άρση της προηγούμενης επέμβασης και η εφαρμογή της νέας. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι συμβατά μεταξύ τους και προς τα υλικά κατασκευής των τοιχογραφιών.

Aισθητική αποκατάσταση Σύμφωνα με τη δεοντολογία που διέπει τη συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, θα πρέπει να αναδειχθεί η ζωγραφική επιφάνεια δίχως να θίγεται η ιστορική και καλλιτεχνική αξία των τοιχογραφιών. ΟΙ συμπληρώσεις των απωλειών θα είναι σε χαμηλότερο χρωματικό τόνο και γενικά η αισθητική παρέμβαση δεν θα αλλοιώνει τα αρχικά χαρακτηριστικά του ζωγραφικού διακόσμου, ούτε θα δημιουργεί σύγχυση αυθεντικού και νέου. Επιλέχθηκε ι η χρήση χρωστικών σε μορφή σκόνης και συνδετικό μέσο ακρυλικό γαλάκτωμα Primal UNI 6% σε απιονισμένο νερό.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΩΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΑ ΖΩΗ