Θωμαή Ζαρκοδήμου-Ο συνδυασμός μας εγγυάται την υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς ” _ “Θα δώσουμε στον πολιτισμό την θέση που του αξίζει”

“Ο συνδυασμός μας εγγυάται την υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς ” _ “Να δώσουμε στον πολιτισμό την θέση που του αξίζει”

Ο κατακερματισμός και η αποσπασματικότητα των πολιτισμικών δράσεων στην Περιφέρεια αποδυναμώνει την εικόνα και την προοπτική της να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο πολιτισμικό γίγνεσθαι της χώρας αλλά και της Ευρώπης.

Ο συνδυασμός μας εγγυάται τρεις βασικές αρχές στα πολιτιστικά: την υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ισότιμη και ισορροπημένη στήριξη σε όλα τα είδη πολιτιστικής έκφρασης και την φιλόδοξη προώθηση της πολιτισμικής δραστηριότητας της περιοχής μας με σοβαρό σχεδιασμό και αυξανόμενη ένταση.

Δεν μπορούμε να μείνουμε αλλό στις γενικόλογες διακηρύξεις του παρελθόντος αλλά να δώσουμε στον πολιτισμό την κεντρική θέση που του αξίζει! Όχι από επιλογή αλλά από επιταγή!!!