Ιερά Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης : Έναρξη Νέου Προγράμματος Φιλανθρωπικής Δραστηριότητας “ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ”