Ιερά Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης : Έναρξη Νέου Προγράμματος Φιλανθρωπικής Δραστηριότητας «ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ»