ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ – Iερά Παράκληση και Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου για την Αγία Σοφία 24/7/2020