ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΙΕΡΟ  ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)

  • ΤΡΙΤΗ   15  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

7:30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

  • ΤΕΤΑΡΤΗ  16  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

7:30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

  • ΠΕΜΠΤΗ   17  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

7:30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

7:30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

……………………………………………………….

  • ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

7:30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

  • ΤΡΙΤΗ  29  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

7:30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

  1. Τὴν Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 ἀρχίζει τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων. 
  2. Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο θὰ τελεῖται τὴν μιᾶ ἐβδομάδα στὸν Ι.Ν.  Ἁγίου Μηνᾶ  καὶ τὴν ἄλλη ἐβδομάδα στὸν Ι.Ν. Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων – ἐναλλάξ.
  3. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν μποροῦν νὰ προμηθευτοῦν τὸν φάκελο ἀπὸ τὸν Ι.Μ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου.