Ιερός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Λουκόμι Βοΐου- 8 Σεπτεμβρίου

Η ενοριακή εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στην Γέννησητης Θεοτόκου. Εδώ που είναι η σημερινή, πιο μπροστά από το 1914, υπήρχε η πρώτη εκκλησία του χωριού, που η ανέγερσή της ανάγεται στα τελευταία βυζαντινά χρόνια. Ήταν χαμηλή, μικρή, με φαρδείς τοίχους, με σιδερόφραχτα παράθυρα και εσωτερικό νάρθηκα.

Στα 1914 οι κάτοικοι την κατεδάφισαν και στον ίδιο χώρο έχτισαν καινούργια, όπως μας πληροφορεί σήμερα μια λιθόπλακα που γράφει:¨1914 Ιουνίου 18¨, που φέρει κι ανάγλυφο σταυρό. Το 1944 κάηκε από τα κατοχικά στρατεύματα, με το διδακτήριο και τα 45 σπίτια του χωριού.

Οι μόνες εικόνες που έφεραν τη χρονολογία 1809, από την προηγούμενηεκκλησία, ήταν του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Χαραλάμπουκαι άλλες τρεις, που κατέγραψε ο Μ.Α. Καλινδέρης στα: Γραπτά μνημεία … σελ. 47.

Η σημερινή εκκλησία ανηγέρθηκε το 1952, όπου και οι προηγούμενεςεκκλησίες. Τα εγκαίνια της εκκλησίας πραγματοποιήθηκαν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου Και Σιατίστης Κ.Αντώνιο στις 13-9-1975.

 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Με εμπιστοσύνη και ελπίδα, ο Ιωακείμ και η Άννα ικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί, να το έχουν γλυκειά παρηγοριά στα γεράματα τους. Και την ελπίδα τους ο Θεός την έκανε πραγματικότητα. Τους χάρισε την Παρθένο Μαρία, που ήταν ορισμένη να γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη, από την οποία έμελλε να προέλθει Αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού όφεως. Ονομάστηκε Μαριάμ (Μαρία εξελληνισμένο) που σημαίνει Κυρία, Ελπίδα.
Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή δεν καιγόταν. Ήταν απεικόνιση της Παρθένου, που θα γεννούσε το Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι, η Άννα και ο Ιωακείμ, που ήταν από το γένος του Δαβίδ, με την κραταιά ελπίδα που είχαν στο Θεό απέκτησαν απ’ Αυτόν το επιθυμητό δώρο, που θα συντροφεύει τον κόσμο μέχρι συντέλειας αιώνων.

Μάλιστα οι πατέρες της αγιοταφικής αδελφότητας δείχνουν στους προσκυνητές τον τόπο γέννησης της Θεοτόκου, που βρίσκεται κοντά στην προβατική κολυμβήθρα. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη γέννηση της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’.

Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

 

Κοντάκιον

Ἦχος δ’.

Αὐτόμελον.
Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ὀνειδισμοῦ ἀτεκνίας, καὶ Ἀδὰμ καὶ Εὔα, ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, ἠλευθερώθησαν, Ἄχραντε, ἐν τῇ ἁγίᾳ γεννήσει σου, αὐτὴν ἑορτάζει καὶ ὁ λαός σου, ἐνοχῆς τῶν πταισμάτων, λυτρωθεὶς ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἡ Στεῖρα τίκτει τὴν Θεοτόκον, καὶ τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν.

 

 

Εναέρια Λήψη στο Λουκόμι Βοΐου 14 Αυγούστου 2016