Ιστορικό Γυμνάσιο Λύκειο Τσοτυλίου- Ενημέρωση των Μαθητών από την Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας–Παράρτημα ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ σχετικά με την εκπαίδευση των Δοκίμων

Ο Σύλλογος διδασκόντων και οι μαθητές του “ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ” ευχαριστούμε την Διοίκηση της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας–Παράρτημα ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ για την εξαιρετική ενημέρωση των μαθητών μας σχετικά με την εκπαίδευση των Δοκίμων
Πυροσβεστών,την αποστολή και το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Έχουμε την τύχη ως Σχολείο να έχουμε δίπλα μας, στην ίδια αυλή, σε υπέροχες εγκαταστάσεις και ιδανικό φυσικό περιβάλλον τους εκπαιδευόμενους πρωτοετείς Πυροσβέστες που σίγουρα πέρα από τα μαθήματα τους, απολαμβάνουν και την υπέροχη φύση του ΒΟΪΟΥ.