ΚΕΑ Νεάπολης Βοΐου: Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2017

ΟΣΔΕ 2017

Παρακαλούνται οι αγρότες της περιοχής να προσέλθουν στα κατά τόπους συνεργεία υποβοήθησης δήλωσης ΟΣΔΕ

για να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματα τους για το 2017

Η προθεσμία θα είναι ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι 15 Μαΐου συμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ:

Από ΟΛΟΥΣ οι κωδικοί του TAXIS για την ενεργοποίηση της αίτησης
Στην περίπτωση που ο γεωργός υποβάλλει αίτηση από παλιά, δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοτυπία

εφόσον τροποποιούνται για το έτος υποβολής 2017 αλλιως αρκεί η υπόδειξη των πρωτότυπων.
Σε περίπτωση που γεωργός κάνει ΟΣΔΕ για πρώτη φορά, τα βασικά δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι:

Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)
Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθ/κού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ Αντίγραφο της 1ης σελ. του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ταμιευτηρίου
Εγγραφο που να φαίνεται το ΑΜΚΑ (βιβλιάριο ΟΓΑ)
Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων είτε τίτλων ιδιοκτησίας

ΕΑΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΖΩΑ

Αντίγραφο όλων των σελίδων του Μητρώου Αιγοπροβάτων ή Χοίρων, για τα βοοειδή δεν χρειάζεται μητρώο.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

 τα παραστατικά κατοχής των ιδιοκτητων αγροτεμαχίων (Ε9 ηλεκτρονικό). Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου στην αίτηση για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια.

 τιμολόγιακαικαρτέλεςπιστοποιημένουσπόρουγιακαλλιέργειασκληρούσίτουκαιβαμβακιού(12κιλάανάστρέμμα για το σιτάρι και 1.6 κιλά ανά στρέμμα για το βαμβάκι.)

 τα στοιχεία των ψεκαστικών μηχανημάτων τους και σε περίπτωση που ο ψεκασμός θα γίνει από άλλο άτομο τα στοιχεία του (εννοείται ότι αυτός θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποίησης για ψεκασμό)

 όσοι ενοικιάσουν νέα αγροτεμάχια για το έτος 2017 θα πρέπει να ενημερωθούν από εμάς για την περιφέρεια στην οποία ανήκουν, ώστε να μπορούν με αυτά να ενεργοποιήσουν αντίστοιχα στρέμματα δικαιωμάτων στην περιφέρεια που ανήκουν αυτά (βοσκότοποι, αρόσιμα, μόνιμες καλλιέργειες).

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2468022220-22612