Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω δημοτικών αγροτικών ακινήτων του Δήμου Βοΐου

Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω δημοτικών αγροτικών ακινήτων από τα Αγροκτήματα Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Νεάπολης και της Δ.Ε. Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου τα οποία καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 490,582 στρεμμάτων και 619,639 στρεμμάτων αντίστοιχα:Α) Στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης:
Τοπικό Διαμέρισμα
Τοποθεσία
στρ.
Αρ. Τεμαχίου
ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ­ ΞΕΡΙΚΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΗΝ ­ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
1.
Αηδονοχωρίου
Χριστόφορος
10,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2.
Αηδονοχωρίου
Άγιος Αθανάσιος
2,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1.
Αηδονοχωρίου οικ. Καλλιστρατίου
Μνημόρια
12,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2.
Αηδονοχωρίου οικ. Καλλιστρατίου
Κηπώματα
2,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3.
Αηδονοχωρίου οικ. Καλλιστρατίου
Τσέρα
7,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
4.
Αηδονοχωρίου οικ. Καλλιστρατίου
Κάμπος
2,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1.
Ασπρούλας
Μάννα
2,500
Δ39‐561
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2.
Ασπρούλας
Κρυοπήγαδο
1,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Βελανιδιάς
Ράχη
5,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
1
Βελανιδιάς οικ. Στέρνας
Αηλιάς
10,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Δρυοβούνου
Ζάκαινα
3,074
Α2003‐289
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
2
Δρυοβούνου
Τσιαρίκα
6,305
Α2003‐268
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
1
Μολόχας
Αμπέλια
8,000
24
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
2
Μολόχας
Αμπέλια
4,611
19
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
3
Μολόχας
Αμπέλια
9,500
13
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
4
Μολόχας
Αμπέλια
9,500
15
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
5
Μολόχας
Σχολικά
6,000
397
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
6
Μολόχας
Αμπέλια
6,500
21
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
7
Μολόχας
Αμπέλια
9,500
14
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
Σελίδα 1 από 7
8 Μολόχας Αμπέλια 6,696 12 ΞΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
9
Μολόχας
Αλώνια
9,170
424/1
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
10
Μολόχας
Αμπέλια
4,282
20
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
11
Μολόχας
Αμπέλια
5,000
17
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
12
Μολόχας
Σχολικά
4,800
399
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
13
Μολόχας
Αμπέλια
6,000
18
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
14
Μολόχας
Αμπέλια
5,519
5
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
1
Νεάπολης
Κόπατσος
10,000
Δ32‐125
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
2
Νεάπολης
Γεφυρίτσα
7,000
Δ32‐619
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Νεάπολης
Αναβρυκά
5,000
Δ32‐1725
ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
4
Νεάπολης
Ρεπανά
7,500
Δ32‐1182
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Πλατανιάς
Αμυδγαλώνες
6,000
Δ33‐1
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
2
Πλατανιάς
Φέζου Μαντρί
14,000
Δ33‐1
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
3
Πλατανιάς
Γκορτσιά
15,000
Δ33‐1
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
4
Πλατανιάς
Ποτιστικό
9,000
Δ33‐1
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
5
Πλατανιάς
Ξεροπήγαδο
10,000
Δ33‐1
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
1.
Σημάντρου
Υδραγωγείο
13,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
2.
Σημάντρου
Αμπέλια
4,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
3.
Σημάντρου
Μεζάρια
12,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
4.
Σημάντρου
Μεζάρια
12,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
5.
Σημάντρου
Αμυδγαλώνες
23,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
6.
Σημάντρου
Σχολικό
13,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
7.
Σημάντρου
Αλατίστρα
20,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
8.
Σημάντρου
Απιδιές
5,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
9.
Σημάντρου
Μούσγκες
11,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
1.
Τραπεζίτσας
Τσόρκες
25,750
ΞΕΡΙΚΟ
2.
Τραπεζίτσας
Αγ. Παρασκευή
4,000
ΞΕΡΙΚΟ
3.
Τραπεζίτσας
Καζανιά
3,125
ΞΕΡΙΚΟ
4.
Τραπεζίτσας
Ζέρβωμα (Προφ. Ηλίας)
7,000
ΞΕΡΙΚΟ
5.
Τραπεζίτσας
Ζαβόρτσα (Αγ.Κων/νος)
1,000
ΞΕΡΙΚΟ
1
Χειμερινού
Κακόλακας
9,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
2 Χειμερινού Παπαλάκος 7,000 ΞΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
3 Χειμερινού Κουτσούφλιανη 3,000 ΞΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
4 Χειμερινού Κάμπος 12,750 Δ33‐631 ΞΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
5 Χειμερινού Κάμπος 10,000 Δ33‐632 ΞΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
6 Χειμερινού Αμπελοράχες 1,500 Δ83‐687 ΞΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
7 Χειμερινού Αμπελοράχες 8,500 Δ83‐688 ΞΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝ/ΣΤΟ
1. Χορηγού Αϊνέρι 17,000 ΞΕΡΙΚΟ
2. Χορηγού Ποτάμι 1,500 ΞΕΡΙΚΟ
3. Χορηγού Χριστόφορος 5,000 ΞΕΡΙΚΟ
4. Χορηγού Κεραμίδα 2,000 ΞΕΡΙΚΟ
5. Χορηγού Αϊπόστολος 3,000 ΞΕΡΙΚΟ
6. Χορηγού Περιβόιβοτας 3,000 ΞΕΡΙΚΟ
7. Χορηγού Γεωργίτσι 1,500 ΞΕΡΙΚΟ
8. Χορηγού Κουρτόπικες 1,500 ΞΕΡΙΚΟ
9. Χορηγού Πουλλιβάδι
2,000 ΞΕΡΙΚΟ
10. Χορηγού Μανδρινιές 3,000 ΞΕΡΙΚΟ
11. Χορηγού Λευκάδια 1,000 ΞΕΡΙΚΟ
Β) Στη Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου:
Τοπικό Διαμέρισμα
Τοποθεσία
στρ.
Αρ. Τεμαχίου
ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ­ ΞΕΡΙΚΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΗΝ­ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
1
Αγιάσματος
Συνοικισμός
2,500
544
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Αγιάσματος
Συνοικισμός
6,625
543
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Αγιάσματος
Βατσινιάρ
20,250
318
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
4
Αγιάσματος
Μπραχίμι
14,000
633
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
5
Αγιάσματος
Κάμπος Μπάνιας
18,000
456
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
6
Αγιάσματος
Μότσιαλη
10,000
494
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
7
Αγιάσματος
Καραουλάν Λάκκος
5,000
453
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
8
Αγιάσματος
Καραουλάν Λάκκος
5,000
446
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
1
Αγιάσματος
(οικ. Αγίων Θεοδώρων)
Σιόποτο
0,741
58
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Αγιάσματος
(οικ. Αγίων Θεοδώρων)
Σιόποτο
0,774
74
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Αγιάσματος
(οικ. Αγίων Θεοδώρων)
Ποταμιά
5,625
366
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
Αγιάσματος
4 (οικ. Αγίων Θεοδώρων) Φτέρες 10,000 158 ΞΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
5
Αγιάσματος
(οικ. Αγίων Θεοδώρων)
Νησί
15,000
361
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
1
Αγιάσματος
(οικ. Αγίας Παρασκευής)
Κάμπος
11,000
117
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
1
Αγιάσματος (οικ. Αχλαδιάς)
Συνοικισμός
0,402
10
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Αγιάσματος (οικ. Αχλαδιάς)
Ποταμιά
1,625
60
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Αγιάσματος (οικ. Αχλαδιάς)
Μισοστρέμματα
2,625
14
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
4
Αγιάσματος (οικ. Αχλαδιάς)
Μισοστρέμματα
2,562
48
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
5
Αγιάσματος (οικ. Αχλαδιάς)
Ποταμιά
5,375
59
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Αγιάσματος (οικ. Κοιλαδίου)
Κάμπος
2,305
342
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Αγιάσματος (οικ. Κοιλαδίου)
Αμπέλια
4,870
258
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Αγιάσματος (οικ. Κοιλαδίου)
Κάμπος
1,000
175
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
4
Αγιάσματος (οικ. Κοιλαδίου)
Κάμπος
1,813
406
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
5
Αγιάσματος (οικ. Κοιλαδίου)
Ράχη Ανθούσας
9,000
374δ
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Αγίων Αναργύρων
Διασταύρωση Πολυκαστάνου
4,000
2
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
2
Αγίων Αναργύρων
Διασταύρωση Πολυκαστάνου
1,625
8
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
3
Αγίων Αναργύρων
Διασταύρωση Πολυκαστάνου
6,375
9
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
4
Αγίων Αναργύρων
Ανώνυμος
15,000
12
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
5
Αγίων Αναργύρων
Μεγάλη Βρύση
3,000
33
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
6
Αγίων Αναργύρων
Σιλιό
12,000
50
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
7
Αγίων Αναργύρων
Λευκιώτικο
10,000
62
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
8
Αγίων Αναργύρων
Λευκιώτικο
40,000
75
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
9
Αγίων Αναργύρων
Λευκιώτικο
19,000
78
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
10
Αγίων Αναργύρων
Κοκκινόχωμα
7,000
156
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Ανθούσας
Καστανιές
2,500
49
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Ανθούσας (οικ. Τριάδας)
Παναγία
12,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Ανθοχωρίου
Σχολείο
8,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Ανθοχωρίου
Άγ. Νικόλαος
2,250
414
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Ανθοχωρίου
Τσιούκα
8,375
902
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Ανθοχωρίου (οικ. Φυτωκίου)
Οικόπεδο
3,000
143
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
Σελίδα 4 από 7
Ανθοχωρίου
(οικ. Φυτωκίου) Καραμούτσος 4,200
ΠΡΩΗΝ 2 54 ΞΕΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Ανθοχωρίου (οικ. Φυτωκίου)
Κλεισιάρικα
12,437
304
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Ανθοχωρίου (οικ. Παροχθίου)
Ποτάμι
18,000
78
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Απιδέας
Προσήλιο
3,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Απιδέας
Άγιος Αθανάσιος
4,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Βουχωρίνα
Τσιάτσιου
25,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Βροντής
Λευκοθέα
1,230
134
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Βροντής
Μπαξέδες
2,500
592
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Βροντής
Μπαξέδες
2,625
593
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
4
Βροντής
Μπαξέδες
0,125
594
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
5
Βροντής
Μπαξέδες
2,000
595
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
6
Βροντής
Κρυονέρι
4,500
16
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Βροντής
(οικ. Λευκαδίου)
Ωμέγα
6,125
310
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Βροντής
(οικ. Λευκαδίου)
Βακούφι
9,062
335
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Διχειμάρρου
Σχολείο
0,500
54
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Διχειμάρρου
Κάτω Κάμπος
4,688
52
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Διχειμάρρου
Δάσος
9,000
227
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
4
Διχειμάρρου
Σταυλότοπος
2,750
222
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Δραγασιά
Λιβάδια
20,000
580
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Ζώνης
Δημοτικό Σχολείο
1,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Ζώνης
Σκεντέρι
0,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Ζώνης
Περιβόλι
7,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
1
Κλεισώρειας
Λιβάδια
1,625
190
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Κλεισώρειας
Γκόλιαβος
3,500
798
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Κλεισώρειας
Μπνάρια
6,000
1026
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Λικνάδων
Γκλαβάς
5,000
750
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Λικνάδων
Στερνάρια
3,625
623
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Λικνάδων (οικ. Λεύκης)
Ντούμες
3,090
207
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Λικνάδων (οικ. Λεύκης)
Χάμπρος
6,062
230
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Λικνάδων (οικ. Λεύκης)
Χριστόφορος
1,200
387
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
4
Λικνάδων (οικ. Λεύκης)
Τσιαρσνά
3,874
673
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Λούβρη
Γιάννη Βρίζα
4,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
Σελίδα 5 από 7
1 Ομαλής Σφήνα (Πριονιστήριο) 3,000 574 ΞΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
2
Ομαλής
Σφήνα (Πτηνοτροφείο)
2,500
575
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
3
Ομαλής
Σφήνα (Ποιμνιοστάσιο)
1,000
589
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
1
Πλακίδας
Βαγγέλης
7,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Πλακίδας
Τζάβαλος
2,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Πλακίδας
Παλιομονάστηρο
2,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
4
Πλακίδας
Λιβάδι ­ Βαρκός
0,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
5
Πλακίδας
Ψώραβες Πέτρες
3,500
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Σταυροδρομίου
Σχολείο
2,500
27
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Σταυροδρομίου
Ασπρούλα
2,808
19
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
3
Σταυροδρομίου
Ποτάμι
4,770
73
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
4
Σταυροδρομίου
Δρόμος Μεσολόγγου
2,272
107
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
5
Σταυροδρομίου
Ζαρομύτη
4,846
110
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
6
Σταυροδρομίου
Ποτάμι
13,155
114
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
7
Σταυροδρομίου
Καρυδιές
9,759
168
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
8
Σταυροδρομίου
Καρυδιές
4,418
169
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
9
Σταυροδρομίου
Ποτάμι
2,882
202
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
10
Σταυροδρομίου
Μυλόκαμπος
4,323
228
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
11
Σταυροδρομίου
Μυλόκαμπος
13,872
264
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
12
Σταυροδρομίου
Μιτίρ Πηγάδι
5,819
274
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
13
Σταυροδρομίου
Διασταύρωση Ομαλής
4,530
287
ΞΕΡΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
1
Τσοτυλίου
(οικ. Ροκάστρου)
Εικονοστάσι
8,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Τσοτυλίου
(οικ. Ροκάστρου)
Πρασοκήπια
3,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
3
Τσοτυλίου
(οικ. Ροκάστρου)
Τσιμπούραβο
4,000
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
1
Τσοτυλίου
(οικ. Νέας Σπάρτης)
Συνοικισμός
7,000
111
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
2
Τσοτυλίου
(οικ. Νέας Σπάρτης)
Συνοικισμός
9,750
122
ΞΕΡΙΚΟ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
Σύνολο:
619,639
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή στα Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Νεάπολης και Τσοτυλίου τη 13η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 μέρα της εβδομάδας Τρίτη και ειδικότερα δε ως εξής: Για τα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Νεάπολης θα διεξαχθεί στο ομώνυμο πρώην Δημοτικό Κατάστημα και από ώρα 10.00 μέχρι 11.00 ενώ για τα αντίστοιχα
Σελίδα 6 από 7
της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου στο επίσης ομώνυμο πρώην Δημοτικό Κατάστημα και από ώρα 12.00 μέχρι 13.00.
Για τυχόν επανάληψή της, ισχύ έχουν τα προβλεπόμενα στους αναλυτικούς της όρους.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται τετραετής με ημερομηνία λήξης την 31/08/2019. Κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των €8,00/στρέμμα για τα Ξερικά και 20€/στρέμμα για τα Ποτιστικά .Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βοΐου και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα και αφού προηγούμενα καταθέσουν:
• Εγγύηση συμμετοχής, σε γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ήεγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού τουλάχιστον 10% του ελάχιστουορίου πρώτης προσφοράς για ολόκληρη την τετραετία.
• Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2015
• Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Βοΐου
• Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας της πιο πρόσφατης Αίτησης Ο.Σ.Δ.Ε. και
• Νόμιμη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που πλειοδοτούν για λογαριασμό άλλου. Κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 0,50.Κάθε πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας εγγυητή.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου σε ετήσια βάση μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και για τέσσερα έτη, αρχής γενομένης από το έτος 2016.Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να πλειοδοτεί χωριστά για καθένα από τα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Νεάπολης ενώ για τα αντίστοιχα της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου υποχρεούται να πλειοδοτεί για το σύνολο των αγροτεμαχίων κάθε οικισμού τοπικής κοινότητας με τις εξής όμως εξαιρέσεις: α) Τα αγροτεμάχια Αγιάσματος δημοπρατούνται σε δυο ομάδες από τις οποίες η πρώτη περιλαμβάνει τους αριθμούς Διανομής 544, 543, 633 και 456 και η δεύτερη
τους αντίστοιχους 318, 494, 453 και 446. β) Τα αγροτεμάχια Αγίων Αναργύρων δημοπρατούνται επίσης σε δυο ομάδες από τις οποίες η πρώτη περιλαμβάνει τους αριθμούς Αναδασμού 2, 8, 9, 12, 33, 50, 62 και 156 και η δεύτερη τους αντίστοιχους 75 και 78. γ) Τα αγροτεμάχια Σταυροδρομίου δημοπρατούνται σε τρεις ομάδες από τις οποίες η πρώτη περιλαμβάνει τους αριθμούς Αναδασμού 168 και 169, η δεύτερη τους αντίστοιχους 73, 110, 114, 202 και 228 και η τρίτη του επίσης αντίστοιχους 19, 107, 264, 274 και 287.Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας καταρτίσθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθ. 138/2015 (ΑΔΑ: 7ΣΤ3Ω97-ΥΛΨ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους πληροφορούνται από το Κατάστημα της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου και Νεάπολης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. (αρμόδιοι Χάτσιος Δ. τηλ.: 24683 50121 και Πάντου Μ. τηλ. 24683 50215)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΛαμπρόπουλος Δημήτριος