ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021

       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σας ενημερώνουμε για τις ημερομηνίες που θα βρίσκονται Ιατροί Ειδικότητας στο Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ώστε να προγραμματιστούν ραντεβού.

Στις  03/11/2021 : ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Στις  23/11/2021 : ΩΡΛ
Στις  25/11/2021 : ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Στις  26/11/2021 : ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

                                                   ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

                                   ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ