Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα : Εκδήλωση προς τιμή του Ιεροδιακόνου Στέφανου Νούκα 29-11-2015

Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα : Εκδήλωση προς τιμή του Ιεροδιακόνου Στέφανου Νούκα 29-11-2015