Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης: Ημερήσια Προσκυνηματική Εκδρομή στο Βόιο 4 Ιουνίου 2016