Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα:Ομιλία για τον Μακεδονικό Αγώνα την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος διοργανώνει την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00΄ π. μ., στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 30, 4ος όροφος), πανηγυρική εκδήλωση για να τιμήσει την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα.

Θα ομιλήσει ο ομότιμος καθηγητής του Α. Π. Θ. κ. Δημήτριος Καραμήτσος με θέμα: «Ο Μακεδονικός  Αγώνας 1904-1908«.

Παρακαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την ανωτέρω εκδήλωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Β. Βαλκάνος

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστοδούλα Β. Γιτσούλη