Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα : Εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας της Αδελφότητος την Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος σας εύχεται ευτυχισμένο και δημιουργικό το νέο έτος 2018
και σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας
την εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας της Αδελφότητος
την Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018, ώρα 11:30 ́
στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ο. Δ. Σ. Θ. *

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Β. Βαλκάνος           Χριστοδούλα Β. Γιτσούλη