Μεγάλες χρεώσεις από την ΔΕΥΑΒ για τους οικιακούς καταναλωτές, μειώσεις πάνω από 75% για τις επιχειρήσεις

Με μια απόφαση που δεν έχει λογική το δημοτικό συμβούλιο Βοΐου

 


αποφάσισε για άλλη μια φορά να κάνει κουρελόχαρτο το ενιαίο τιμολόγιο
στο Δήμο Βοΐου και να δίνει μειώσεις σε φάρμες, επαγγελματίες και
αγρότες πάνω από 75%, (τρίτη κλίμακα (από 61 κυβικά μέχρι 1000 κυβικά) να γίνεται χρέωση με 0,55 €/κ.μ) ενώ ταυτόχρονα χρεώνει
τους απλούς οικιακούς καταναλωτές, αυτούς δηλαδή που έχουν ένα μικρό
μπαξέ ή κήπο με 2,44 ευρώ από 161 και πάνω κυβικά !!!

—————————-

Βέβαια το θέμα είναι ότι η αρχική απόφαση προέβλεπε τα εξής:

Α. Τέλη που θα ισχύουν το ίδιο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Βοΐου.
1) Τέλος ύδρευσης 24 ευρώ το χρόνο.
2) Τέλος αποχέτευσης 18 ευρώ το χρόνο.
3) Τέλος σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης 50 ευρώ συν το κόστος εργασίας που θα προκύψει.
4) Τέλος σύνδεσης νέας παροχής αποχέτευσης 50 ευρώ συν το κόστος εργασίας που θα προκύψει.
5) Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης και αποχέτευσης 25 ευρώ.

Β. Κλιμακωτή χρέωση των κυβικών νερού ανά περιοχή.
1) Για τη Σιάτιστα, τη Γαλατινή, την Εράτυρα, την Νεάπολη και το
Τσοτύλι η έκδοση των λογαριασμών θα γίνεται τρείς φορές τον χρόνο με
την παρακάτω κλιμάκωση τιμής του νερού:

Κυβικά Ευρώ / m3
Από 1 έως 20 0,28
Από 21 έως 60 0,42
Από 61 έως 160 0,55
Από 161 και πάνω 2,44

2) Για το σύνολο των χωριών του Δήμου Βοΐου η έκδοση των
λογαριασμών θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο με την παρακάτω κλιμάκωση
τιμής του νερού:

Κυβικά Ευρώ / m3
Από 1 έως 30 0,21
Από 31 έως 90 0,32
Από 91 έως 240 0,63
Από 241 και πάνω 2,00


Γ. Στις παρακάτω περιπτώσεις θα ισχύει ποσοστιαία έκπτωση
1) Οι κτηνοτροφικές μονάδες , οι φάρμες γουνοφόρων ζώων και οι
επιχειρήσεις θα έχουν έκπτωση 30% στις καταναλώσεις άνω των 160 κυβικών
2) Τα χωριά που η ύδρευση γίνεται με φυσική ροή θα έχουν έκπτωση 50%

Δ. Για το τιμολόγιο των πολυτέκνων οικογενειών προτείνουμε
μείωση 50% επί των συνολικών κυβικών. Για το τιμολόγιο των ΑΜΕΑ
προτείνουμε μείωση 50% επί των συνολικών κυβικών.


Ε. Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 1069/1980 επιβάλλεται τέλος 80% επί της αξίας του νερού που καταναλώνεται με σκοπό την μελέτη, κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

————————————

Από τότε έχουν ληφθεί πολλές αποφάσεις που μειώνουν το νερό
κατά 50% σε πολλούς μικρούς οικισμούς όπως και κατα περιόδους δίνουν
μειώσεις κατά 50% σε κάποια τεράμηνα (π.χ. Εράτυρα) και τελικά μένουν
λίγοι τελικά να πληρώνουν τις αυξήσεις, Σιάτιστα, Γαλατινή, Τσοτύλι..


————————————-

Οι περιοχές που υδροδοτούνται με φυσική ροή θα έχουν έκπτωση 50% σε όλες τις μετρήσεις του έτους.

Oι περιοχές αυτές είναι: Τ.Κ.Δαφνερού, Τ.Κ. Ναμάτων, Τ.Κ. Πελεκάνου,
Τ.Κ. Μεσόλογκου, Τ.Κ. Τραπεζίτσας, Τ.Κ. Πανάρετης, Τ.Κ. Κλίμα, Τ.Κ.
Ζώνης, Τ.Κ. Πολυκαστάνου, Τ.Κ. Δραγασίας, Τ.Κ. Κλεισώριας, Τ.Κ.
Λικνάδων, Τ.Κ. Διχείμαρου.


Η Τ.Κ. Εράτυρας το πρώτο τετράμηνο θα έχει έκπτωση 50%.

Και οι Τ.Κ. Λεύκης, Αχλαδιάς, Κοιλάδι θα έχουν έκπτωση 50% στην καταμέτρηση του πρώτου εξαμήνου του έτους.

———————————–

Άρα για ποια ενιαία
τιμολογιακή πολιτική μιλάμε και για ποιο λόγο δεν μπήκαν στην ίδια
κλίμακα και οι οικιακοί καταναλωτές αφού στην ουσία μιλάμε για μερικές
δεκάδες συμπολιτών μας που υπερβαίνουν τα 160 κυβικά;


Δείτε όλο το ιστορικό της απόφασης που σας μεταφέρει ο siera fm..

Ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της
ΔΕΥΑΒ στην εισήγηση για τις χρεώσεις των νερών στη συνεδρίαση του
Ιουλίου είπε τα εξής:


Το θέμα αυτό συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ, για τις
μεγάλες καταναλώσεις νερού, διότι υπήρχανε πολλά προβλήματα, πληρώνανε
την προσαύξηση του νερού όπως είναι οι φάρμες, κάποιες κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και διάφορες άλλες επιχειρήσεις.


Τους είχαμε δώσει, στο πρώτο τιμολόγιο που κάναμε, τριάντα τοις εκατό
της έκπτωση, παρόλα αυτά η προσαύξηση ήταν μεγάλη λόγω της κλίμακας και
δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, ειδικά για κάποιες φάρμες, μιλάμε για τρελά ποσά.


Κατά τη συζήτηση ήταν παρών ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Μαγιάγκας Γ. και
εκπρόσωπος από τους ιδιοκτήτες των μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων
(φάρμες). Δεν έχουν μόνο αυτοί το πρόβλημα, το έχουν και οι κτηνοτρόφοι,
κάποιες άλλες επιχειρήσεις που έχουν μεγάλες καταναλώσεις νερού.


Προτείνουμε η τρίτη κλίμακα (από 61 κυβικά μέχρι 1000 κυβικά)
να γίνεται χρέωση με 0,55 €/κ.μ., έτσι ώστε να μπορούν να
ανταποκρίνονται.
  Αυτό σημαίνει δηλαδή για τις φάρμες που
πληρώνανε ενδεχομένως τέσσερις χιλιάδες ευρώ τώρα θα πληρώνουν γύρω στο
χιλιάρικο, τουλάχιστον λέμε να εισπράττονται τα κυβικά μας, χωρίς την
προσαύξηση αυτή, γιατί την θεωρήσαμε ότι ήταν άδικη.


Αυτό να ισχύει τις επιχειρήσεις, τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τα
ξενοδοχεία ακόμη και σε κάποιους επαγγελματίες αγρότες που είναι αυτό το
επάγγελμα τους, για δουλειά, Αυτό συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΥΑΒ και από εκεί και πέρα πρέπει να εγκριθεί η
δε ισχύς θα είναι απ’ το δεύτερο τετράμηνο του 2015.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιώτης Θ., Πολύζος Ι, και Δόρδας Χ.
δήλωσαν ότι συμφωνούν με την πρόταση αλλά η μείωση να επεκταθεί και στο
οικιακό τιμολόγιο.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπατζιάς Μ. δήλωσε ότι:
Ψηφίζω τη μείωση όχι σ’ αυτό το επίπεδο δεν μπορώ να υπολογίσω το
ποσοστό, θεωρώ ότι ήταν μεγάλη για τις επιχειρήσεις αυτού του είδους,
και λέω ότι πρέπει να επεκταθεί και στην οικιακή κατανάλωση.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πήττας Θ., δήλωσε ότι:  Δεν
ψηφίζω, γιατί αντέδρασα και αρχικά φοβερά, διότι η τιμολογιακή πολιτική
της ΔΕΥΑΒ` είναι πολύ διαφορετική και είναι μεγάλη η αύξηση και επίσης
δεν το ψηφίζω, γιατί υπάρχει αλλαγή της απόφασης του διοικητικού
Συμβουλίου.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταμπολούς Βασίλειος, δήλωσε ότι:
Δεν θα το ψηφίζω για την προχειρότητα βλέπω μία προχειρότητα (Πιστεύω
σε λίγο καιρό στους άλλους έξι μήνες θα έρθει άλλες τέσσερις φορές
τροποποίηση για την τιμολογιακή πολιτική. Μας φέρατε το θέμα στο ΔΣ
χωρίς να έχετε στοιχεία χωρίς να υπάρχει μία αναλογιστική μελέτη διότι
έγινε ένας προϋπολογισμός ο οποίος αφού έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που
είχαμε είχατε φέρει την πρώτη φορά, σήμερα είναι η τέταρτη φορά που
μειώνεται την τιμή του κυβικού και δε μας λέτε από που θα πάρετε τα
λεφτά για να συμπληρώσετε τον προϋπολογισμό) και γιατί κύριε Πρόεδρε μας
είχατε κάνει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να γίνεται η
καταμέτρηση, ανά δύο μήνες στις μεγάλες καταναλώσεις και τώρα έρχεσαι
και το καταργείς.


Οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν την εισήγηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση παραπάνω εισήγηση, είδε
την υπ΄ αριθμ. 50/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης Δήμου Βοΐου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.), μετά από
διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1069/80.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει εν μέρει την τροποποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης Δήμου Βοΐου
(Δ.Ε.Υ.Α.Β.), όπως αυτή εγκρίθηκε και ισχύει, με την υπ΄ αριθμ. 244/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 50/2015
απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευσης και
Αποχέτευσης Δήμου Βοΐου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση, ως εξής:
α) Η παράγραφος [και η κατηγορία 2 τροποποιείται ως εξής: Οι φάρμες
γουνοφόρων ζώων, κτηνοτροφικές μονάδες και τα ξενοδοχεία θα έχουν
έκπτωση 30%, για τις καταναλώσεις πάνω από 160 κ.μ.], τροποποιείται ως
εξής:
Η κλιμακωτή χρέωση των κυβικών στις μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων
(φάρμες), ξενοδοχεία, λοιπές επιχειρήσεις – επαγγελματίες, επαγγελματίες
αγρότες που δραστηριοποιούνται σε όλο το Δήμου Βοΐου να έχει την
παρακάτω μορφή.


Κατανάλωση κυβικά μέτρα νερού (κ.μ.) Ευρώ / κ.μ.
Από 1 έως 20 0,28
Από 21 έως 60 0,42
Από 61 έως 1.000 0,55
Από 1.001 και πάνω 2,44

(Για τις φάρμες γουνοφόρων ζώων, κτηνοτροφικών μονάδων και τα ξενοδοχεία η έκπτωση 30%,
καταργείται).
Η εφαρμογή της παραπάνω τροποποίησης θα έχει ισχύ από το δεύτερο τετράμηνο του 2015.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 244/2015

Πηγή: sierafm.gr