Μελετητικό Γραφείο – Κατσαούνης Κων/νος MSc Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος-Προκήρυξη Δράσης:Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία.

Προκήρυξη Δράσης:Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία.

Η δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, με επιχορήγηση ποσού από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 40.000 € (μέγιστο).-

Λήξη προγράμματος 26/10/2020.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣΤΗΛ.6949077170/2468022369