Ξεκίνησε το έργου της ανάπλασης ανάδειξης του ιστορικού καμπαναριού Νεάπολης Δήμου ΒοΐουΞεκίνησε το έργου της ανάπλασης ανάδειξης του ιστορικού καμπαναριού Νεάπολης Δήμου Βοΐου

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιλαμβάνουν επιστρώσεις των οδών με κυβόλιθους, κατασκευή νέων πεζοδρομίων και αντικατάσταση ή βελτίωση υφιστάμενων, φυτεύσεις, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων πρασίνου και διευθέτηση της κυκλοφορίας πεζών, ΑΜΕΑ και οχημάτων, ώστε η περιοχή να είναι εύκολα προσβάσιμη και ασφαλής για όλους καθώς και τοποθέτηση ιστών φωτισμού,

Θα γίνει επίσης δημιουργία οριοθετημένου χώρου στάσης – αναμονής των ταξί με τη δημιουργία τριγωνικού χώρου (νησίδας) πρασίνου με διαδρομές, στάσεις (καθιστικά)  και φύτευση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»– Μέτρο 321.

http://www.parapatsi.gr/