«Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ» (του Πατρός Τιμόθεου Αθανασιάδη Προϊστάμενου Ι. Ν. Αγίας Μαρίνης – Τσοτυλίου )

Αγαπητοί αδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Θα θέλαμε να πούμε λίγες σκέψεις για τις μέρες που διανύουμε. 

Ο Κύριός μας μετά τη βάπτισή Του, υποκινούμενος από το Άγιο Πνεύμα, πήγε στην έρημο. Εκεί νήστεψε σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες και μετά πείνασε. Τότε εμφανίστηκε ο διάβολος και του είπε: «εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται» (Ματθ. Δ, 3), δηλαδή αν είσαι γιός του Θεού πες να γίνουν οι πέτρες αυτές ψωμιά. Ο Χριστός του απάντησε: «οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ» (Ματθ. Δ, 4), δηλαδή ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο, που προέρχεται από το στόμα του Θεού. 

Άρα, αδελφοί μου, δεν έχουμε ανάγκη μόνο από τροφές και φάρμακα που βοηθούν το σώμα αλλά και από τροφές και φάρμακα που βοηθούν την ψυχή. Κι αυτές οι τροφές είναι: 

  1. Ο λόγος του Θεού, δηλαδή η μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη, μας προειδοποιεί για τους έσχατους χρόνους που απ’ ότι φαίνεται ήρθαν ή πλησιάζουν. Βέβαια αυτό το γνωρίζει μόνο ο Θεός. 
  2. Τα πατερικά βιβλία και οι επιστολές των Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας αλλά και οι αποφάσεις των Ιερών Συνόδων. 
  3. Οι βίοι των Αγίων και κυρίως των Μαρτύρων και των Νεομαρτύρων, οι οποίοι έμειναν σταθεροί στην πίστη στον μοναδικό Κύριο και Θεό μας και προτίμησαν να θυσιάσουν αυτή την πρόσκαιρη ζωή για να κερδίσουν την αιώνια. 

Όλα αυτά δυναμώνουν την πίστη μας, μας εμπνέουν και μας παροτρύνουν να δώσουμε και εμείς την δική μας μαρτυρία αν και όταν χρειαστεί … γιατί πιστεύουμε ότι ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ …

Φάρμακα για τη θεραπεία της ψυχής είναι: 

  1. Το μυστήριο της εξομολόγησης, που την καθαρίζει από τους κορονοϊούς, δηλαδή από τα διάφορα πάθη και τις αδυναμίες της. 
  2. Ο Εκκλησιασμός και ιδιαίτερα η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που αποτελεί ανάμνηση του Μυστικού Δείπνου και ενώνει τη γη με τον ουρανό. 
  3. Η «κατά μόνας» προσευχή, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να επικοινωνεί με τον Δημιουργό του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.
  4. Η Θεία Κοινωνία, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, που είναι ο καλύτερος πνευματικός εμβολιασμός, το τελειότερο φάρμακο που γιατρεύει, αγιάζει και θεώνει ολόκληρο τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα. Με τη Θεία Κοινωνία γίνεται μια μετάγγιση. Μέσα στο δικό μας αμαρτωλό αίμα μεταγγίζεται «το τίμιον και πανάγιον και πανακήρατον και ζωηρόν αίμα του Χριστού».   

—————————————————————————————————————–

Μετά την αποτυχία του διαβόλου στον πρώτο πειρασμό, οδηγήθηκε απ’ αυτόν ο Κύριος  στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ στο αέτωμα του ιερού και του υποβλήθηκε ο δεύτερος πειρασμός: «εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτόν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου» (Ματθ. Δ, 6). Δηλαδή, αν είσαι γιος του Θεού, πέσε κάτω·  είναι γραμμένο ότι θα διατάξει τους αγγέλους Του να σε κρατήσουν  και να μην πάθεις τίποτε. Τότε ο Κύριος απάντησε: «οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου» (Ματθ. Δ, 7), δηλαδή δεν πρέπει να πειράζεις τον Θεό σου, γιατί το να βάζεις σε δοκιμασία το Θεό δείχνει ότι δεν τον εμπιστεύεσαι. 

Ο ίδιος ο Κύριος και Θεός μας που μας έπλασε, μας προίκισε με χαρίσματα μοναδικά ανάμεσα στ’ άλλα δημιουργήματα. Έτσι μας έδωσε τη γνώση του καλού και του κακού, ώστε να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία μας και τη σωστή πορεία μας, και να πετύχουμε τον προορισμό μας, που είναι να γίνουμε ΑΓΙΟΙ. 

Πρέπει λοιπόν να παίρνουμε τα σωστά μέτρα και για τη σωματική μας υγεία αλλά και για την πνευματική μας υγεία. Τα μέτρα για τη σωματική υγεία, μας τα τονίζουν και τα προτείνουν κάθε φορά όταν χρειάζονται καινούργια, οι ειδικοί γιατροί, και πρέπει να τα εφαρμόζουμε αν θέλουμε να είμαστε υγιείς. 

Τα μέτρα για την πνευματική υγεία, μας τα λένε οι πνευματικοί μας κι αυτά είναι: 

Η απόκτηση των αρετών ή καλύτερα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων ο νους και η βούληση του ανθρώπου εξασθένησε στο να εκτελεί το αγαθό και ρέπει προς το κακό. Γι’ αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε να κόβουμε τα πάθη μας και να στολιζόμαστε με αρετές. Οι Πατέρες αποκαλούν τα πάθη «επιθυμίες απάτης» και λένε ότι είναι καρποί της διαστροφής της ψυχής. Η απάτη του κόσμου και οι βιωτικές μέριμνες είναι οι αιτίες που προκαλούν όλα τα πάθη και προσκολλούν το νου του ανθρώπου στα κτίσματα και τον χωρίζουν από τον Θεό. Οι αρετές είναι φάρμακα που επιδρούν σαν αντίδοτο στα πάθη και θεραπεύουν την ψυχή. Αυτές αποτελούν τη φυσική κατάσταση και υγεία της ψυχής μας.  

Η προκοπή του ανθρώπου στην αρετή είναι έργο της Χάρης του Θεού αλλά καλείται και ο κάθε άνθρωπος να προσφέρει τον δικό του ιδρώτα για κάθε αρετή. Κάθε αρετή που δε γίνεται για τον Θεό, αλλά για επίδειξη, δεν είναι αρετή. Όταν μάλιστα ο άνθρωπος καλλιεργεί το πνεύμα της θυσίας συγγενεύει με τον Χριστό, κατά τον Όσιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. 

Για να αποκτήσει ο άνθρωπος τις αρετές πρέπει να ζει τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας με μετάνοια και φόβο Θεού. Τότε μόνο μπορεί να φτάσει στη θέωση και την ένωσή του με τον Θεό. 

Οι κακές συναναστροφές, οι κακές εκπομπές της τηλεόρασης (ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε προφητεύσει ότι θα έχουμε το διάβολο μέσα στα σπίτια μας και τα κέρατά του θα είναι στις ταράτσες μας κι εννοούσε τις τηλεοράσεις με τις κεραίες τους), η κακή χρήση του διαδικτύου και γενικά ο κόσμος με τις προκλήσεις και τις ηδονές του, προκαλούν τις αρρώστιες της ψυχής, γι’ αυτό όσο μπορούμε ας φυλαγόμαστε για να πετύχουμε την υγεία της ψυχής μας. 

—————————————————————————————————————–

Μετά την αποτυχία και από τον δεύτερο πειρασμό παίρνει πάλι ο διάβολος τον Κύριο σε πολύ ψηλό βουνό, του δείχνει όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα τους και του λέει: «ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι» (Ματθ. Δ, 9) δηλαδή, αν με προσκυνήσεις, θα γίνουν όλα δικά σου. Ο Κύριος του απάντησε: «ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις» (Ματθ. Δ, 10) δηλαδή, εξαφανίσου, γιατί μόνο τον Θεό πρέπει να προσκυνήσεις και μόνο Αυτόν να λατρεύσεις. 

Ο Θεός δεν μας τάζει επίγειους παράδεισους αλλά τον αιώνιο παράδεισο και την αληθινή και αιώνια χαρά στην ουράνια βασιλεία Του. 

Πρώτα- πρώτα πρέπει να ρίξει ο άνθρωπος το θεμέλιο, που είναι η πίστη στον αληθινό Θεό κι αυτόν να λατρεύει, για να χτίσει το οικοδόμημα της ψυχής του. Και σιγά – σιγά να προσθέτει και να χτίζει με τις πέτρες των αρετών, όπως της υπακοής, της υπομονής, της μακροθυμίας, της εγκράτειας, της πραότητας … και μετά να στερεώνει τις γωνίες των τοίχων πάλι με υπομονή και ανδρεία. Λάσπη για το χτίσιμο είναι η ταπείνωση, σενάζι η διάκριση και στέγη η αγάπη, που είναι η τελείωση όλων των αρετών. 

Και μέσα σ’ αυτό το σπίτι, πάλι το θρόνο Του πρέπει να έχει ο ένας και μοναδικός Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, που έδωσε τη ζωή του για τη σωτηρία μας. 

Ας αποφεύγουμε προσεκτικά κάθε τι που μας απομακρύνει από τον Θεό: πλούτη, δόξα, τιμές … Όλα αυτά είναι πρόσκαιρα, δεν θα πάρουμε τίποτε μαζί μας, φεύγοντας απ’ αυτή τη ζωή. Αντίθετα μπορεί να στερηθούμε και την αιώνια. 

Δυστυχώς ο διάβολος πλανά τους ανθρώπους συνεχώς και με πολλούς τρόπους και τους οδηγεί σε πορνείες, μοιχείες, εκτρώσεις (σύμφωνα με στατιστικές εννιά εκατομμύρια ψυχούλες κάθε χρόνο «πετιούνται» παγκοσμίως και δεν γίνεται λόγος από κανέναν, ενώ για διακόσιες χιλιάδες θανάτους έγινε παγκόσμια αναστάτωση!!!), αλλαγές φύλου (που περιορίζουν την αύξηση του πληθυσμού), πολέμους, μετακινήσεις πληθυσμών, εμπόριο ανθρώπων και τόσα άλλα. 

Λίγο πριν παραδώσει ο Πιλάτος τον Κύριό μας στους σταυρωτές του, είπε: «είμαι αθώος από το αίμα αυτού του ανθρώπου» κι αυτοί απάντησαν: «το αίμα του ας βαραίνει εμάς και τα παιδιά μας». 

Αυτό το αίμα αλλά και μόνο το όνομα του Χριστού, βαραίνει και σήμερα πολλούς και προσπαθούν να το σβήσουν  και από την ιστορία και από την ζωή των ανθρώπων. Γι’ αυτό χαρίζουν χρήματα, δόξα, εξουσία ως αντάλλαγμα σε όσους τους ακολουθούν με σκοπό να φέρουν τον δικό τους θεό, δηλαδή τον αντίχριστο … 

Αδελφοί μου, ας προσευχόμαστε, παρακαλώντας τον Κύριό μας να μας φωτίζει, ας ζητούμε το έλεός Του, ας αφεθούμε στην αγκαλιά Του και στην αγκαλιά της γλυκειάς μας Παναγίας. 

Ας Τον ευχαριστούμε για όλες τις δωρεές Του και για τη βοήθεια που μας πρόσφερε και μας προσφέρει κι αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Κι ας μη Τον θυμόμαστε μόνο στις μπόρες και στα προβλήματά μας, αλλά ΠΑΝΤΑ να Τον δοξάζουμε και να Τον εμπιστευόμαστε.

Στο Ευαγγέλιό Του λέει να μη μεριμνούμε για την αυριανή μέρα, να μην αγχωνόμαστε, αλλά να ζητούμε με πίστη τη βοήθειά Του κι Αυτός που φροντίζει για τα λουλούδια του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, θα φροντίζει και για μας, τα παιδιά Του. 

Είναι μέσα μας, είναι γύρω μας, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών … Κι όταν φαίνεται ότι μας εγκαταλείπει, είναι γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Όταν δεν απαντάει στις προσευχές μας ή απλά παρακολουθεί τα προβλήματά μας, ας γνωρίζουμε ότι είναι κάπου εκεί και σαν στοργικός Πατέρας περιμένει να δει τη δική μας πορεία. Θα είναι η μετάνοια; 

Ο Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπιση και την Ανάστασή Του θεράπευσε κι ανακαίνισε την ανθρώπινη φύση. 

Γι’ αυτό δεν πρέπει ν’ αντιμετωπίζουμε τη φθορά και το θάνατο σαν μοιραίες καταστάσεις της φύσης μας, αλλά να πιστεύουμε ότι ο Χριστός με την Ανάστασή Του κατήργησε το θάνατο κι είναι ο μοναδικός Σωτήρας μας. 

Η ορθόδοξη Εκκλησία στηρίζεται στον Αναστημένο Χριστό. Έτσι το γεγονός της Ανάστασης τη διαπνέει κι εκφράζεται στην πίστη της, στα δρώμενά της, στη λατρεία της. 

Στο ορθόδοξο λειτουργικό τυπικό υπάρχει η ακολουθία της απόδοσης της τελούμενης γιορτής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεγάλη γιορτή τιμάται για περισσότερες από μια μέρες. Ο εορτασμός της Ανάστασης συνεχίζεται για σαράντα ολόκληρες μέρες. Σ’ αυτό το διάστημα οι χριστιανοί χαιρετιούνται με το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ» κι απαντούν «ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ». Έτσι η Ανάσταση του Χριστού βιώνεται καθημερινά από τους πιστούς σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους: οικογενειακά, κοινοτικά, επαγγελματικά. 

Μ’ αυτό το χαρούμενο αναστάσιμο χαιρετισμό σας χαιρετούμε κι εμείς, αδελφοί μου, πιστεύοντας ακράδαντα στους λόγους του Κυρίου μας που είπε στους μαθητές του μετά την Ανάστασή Του «ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. ΚΗ, 20). Χαίρετε, λοιπόν και ειρηνεύετε, διότι ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ !!! 

+ Αρχίμ. Τιμόθεος Αθανασιάδης

Προϊστάμενος Ι. Ν. Αγίας Μαρίνης – Τσοτυλίου