Ο Επιτάφιος του Άγίου Νικόλαου Σιάτιστας !! ‘Οτε εν τω τάφω τω καινώ , υπέρ του παντός κατετέθης, ο Λυτρωτής του παντός ..

Radiosiatista.gr