Ο Ευθυμιάδης Αναστάσιος υποψήφιος με τον Χρήστο Ζευκλή

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΥΠ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Δ.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

Ο Ευθυμιάδης Αναστάσιος γεννήθηκε στις 10-2-1965 στη Δραγασιά Βοίου Κοζάνης. Αποφοίητησε απο το Ιστορικό Γυμνάσιο Τσοτυλίου. Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό επί 30μήνου ως έφεδρος ανθυπολοχαγός μηχανικού. Στην συνέχεια εισήχθει στην Ακαδημία της Αστυνομίας από όπου συνταξιοδωτήθηκε το 2011. Έκτοτε εργάζεται στην οικογενειακή αγροτική επιχείρηση της συζήγου του, η οποία κατάγεται απο τον Πεντάλοφο. Έχει δύο κόρες. Έχει υπάρξει υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στις προηγούμενες εκλογές, και στις πρόσφατες εκλογές εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Βοίου, αντιπρόεδρος νομικού προσώπου του Δήμου, και αντιπρόεδρος της Δ.Υ.ΠΡΑ.
Έχοντας την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία πήρε την απόφαση και σε αυτές τις εκλογές να θέσει τον εαυτό του στην κρίση των συνδημοτών του, προκειμένου να συνεχίζει να προσφέρει της υπηρεσίες του στον τόπο του.