Ο πλούτος της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το περίφημο Αρχοντικό μας διηγείται κάπου απο μια γειτονιά του Τσοτυλίου (Του Νίκου Κατσαούνη)

Ο πλούτος της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το περίφημο Αρχοντικό μας διηγείται κάπου απο μια γειτονιά του Τσοτυλίου (Άνω η Δυτικό Βόιο) την πλούσια Ιστορία της περιοχής και τον ρόλο της στους Εθνικούς αγώνες.

Απαιτείται άμεσα σχέδιο και μελέτη διάσωσης περισσότερων Αρχοντικών στο Βοίο, με την συνεργασία Κράτους-Αυτοδιοίκησης-Ιδιοκτητών.