Ο Σιατιστινός Γιάννης Μανάκας εξελέξη πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας

Με 11 ψήφους έναντι 5 του συνυποφηφίου του ο Σιατιστινός μεγαλογουνοποιός Ιωάννης  Μανάκας εξελέγει  πρόεδρος της  Παγκόσμιας Ομοσπονδίας IIF. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας καταλαμβάνει τόσο υψηλή θέση.

Εδώ βλέπετε στη μέση τον κύριο I.Μανάκα μαζί με Γ. Παπαγεωργίου  και Μ.Γράβα σε μια σπάνια εμφάνιση στην Ελλάδα σε φώτο ντοκουμέντο  του Ρ/Σ .

Η εκλογή του  Γιάννη Μανάκα ως Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας αποτελεί ιδιαίτερη μεγάλη τιμή και διάκριση για την Ελληνική Γουνοποιία .Αποτελε,ί  δε, αναγνώριση τόσο της παρουσίας και προσφοράς του στον κλάδο, αλλά και ιδιαίτερη τιμή συνολικά για τους Έλληνες γουνοποιούς και τις προσπάθειες τους .

http://www.radiosiatista.gr