Ο συντοπίτης μας από την Νεάπολη κ. Νικόλαος Θεοδοσάκης εκλέχθηκε αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου – Νοτιοδυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων

Ο συντοπίτης μας από την Νεάπολη κ. Νικόλαος Θεοδοσάκης εκλέχθηκε αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου –
Νοτιοδυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων , στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας ( Ε.Σ.Ε.Ε.) στην Αθήνα .

Οι Εκλογές εγιναν στην Πάτρα την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017