ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ.(Tης Θωμαής Ζαρκοδήμου)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ.

Η 18η Απριλίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ΙCOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 


Ο όρος «Πολιτιστική Κληρονομιά» αναφέρεται σε μνημεία, ομάδες κτισμάτων και χώρων με ιστορική, αισθητική, αρχαιολογική, επιστημονική, εθνολογική ή ανθρωπολογική αξία. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι συνυφασμένη με την ταυτότητα του ανθρώπου, την καταγωγή του αλλά και με τα χαρακτηριστικά ενός τόπου.

Το ζήτημα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς προέκυψε στα μέσα του 18ου αιώνα με την εμφάνιση της βιομηχανικής επανάστασης  και απέκτησε νόημα με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και σήμερα αποτελεί  εξέχων θέμα και πρόβλημα κρατών και κοινωνιών, διεθνών οργανισμών, υπουργείων, δήμων, ομάδων και ατόμων.  

Η προστασία των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών τόπων περιλαμβάνεται στους στόχους οποιοδήποτε επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Τα πολιτισμικά αγαθά είναι αναγκαίο να σχεδιάζονται, να διαφυλάσσονται, να συντηρούνται, να αναδεικνύονται και να μεταβιβάζονται στις επόμενες γενιές κατά το δυνατόν αναλλοίωτα (Νόμος 3028/2002).


Ως προστασία μπορούμε να θεωρήσουμε μια σειρά κανόνων επιστημονικού, τεχνικού, διοικητικού και νομικού χαρακτήρα που έχουν στόχο τον εντοπισμό, την καταγραφή, την αρχειοθέτηση, την μελέτη, την τεκμηρίωση, την προστασία από την καταστροφή, τη φθορά, την αλλοίωση, την κλοπή, την συντήρηση, την αποκατάσταση, την αναβάθμιση αλλά την δημιουργία πρόσβασης αυτών στη ζωή του κοινού (Κόνσολα 1995:28, Νόμος :3028/2002).  

Η σημερινή ημέρα  πρέπει να αποτελέσει ημέρα σκέψης και προβληματισμού  για το πώς αντιλαμβανόμαστε τα μνημεία, τα μουσεία και εν γένει τον Πολιτισμό μας. Μπορεί η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων να ταυτίζεται με την πολιτιστική ανάπτυξη;

Φυσικά και ναι! Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα ισχυρό κίνητρο τουριστικής έλξης των τοπικών κοινωνιών .

Μπορούμε, και ως πότε, αδιαμαρτύρητα να αποδεχόμαστε τη λογική της συνεχούς υποβάθμισης του πολιτισμού, τον ευτελισμό των πάντων; Αν δεν αλλάξουμε στρατηγική, αν δεν λύσουμε τα χρόνια προβλήματα στελέχωσης, οργάνωσης, χρηματοδότησης και κυρίως νοοτροπίας που θα απευθύνεται και θα προάγει το λαό και τη νεολαία, δεν θα μπορέσουμε ούτε να προστατεύσουμε επαρκώς ούτε να αναδείξουμε προς όφελος μας το σύνολο του πολιτιστικού πλεονάσματος που διαθέτουμε. 

Θωμαή Ζαρκοδήμου – Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κοζάνης με τον συνδυασμό του Γιώργου Κασαπίδη ” Αλλάζουμε Πορεία”
Καθηγήτρια Φυσικής & Ειδικής Αγωγής, Χοροδιδάσκαλος Παραδοσιακών Χορών.
Τελειόφοιτη Π.Μ.Σ. Φυσική Αγωγή&Αθλητισμός: Ανθρωπολογία-Λαογραφία του Χορού~Δ.Π.Μ.Σ. Ανθρώπινη Απόδοση&Υγεία:Προσαρμοσμένη/Ειδική Φυσική Αγωγή9