ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | Π.Ο.Φ.Ε.Ε-Λίγα λόγια σχετικά με το Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ-  σχετικά με το «νέο πλαίσιο διαβίβασης δεδομένων παραστατικών από τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ»

ΠΡΟΣ
τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα,30 Μαρτίου 2022Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 261

 Θέμα: Λίγα λόγια σχετικά με το Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ

Κύριε Διοικητά,

Μετά την έκδοση του Δελτίου τύπου της ΑΑΔΕ στις 28/3/21 σχετικά με το «νέο πλαίσιο διαβίβασης δεδομένων παραστατικών από τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ», επειδή όπως προκύπτει και από ευχαριστήριο σχόλιο στο τέλος του δελτίου τύπου σας η ΠΟΦΕΕ δεν συμμετείχε στην διαμόρφωση αυτού του πλαισίου, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας πάνω στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν.

Η κατάργηση των Μ.Υ.Φ., ο μηδενισμός των ορίων του Λογιστή Φοροτεχνικού (Α.1138/2020 άρθρο 6 παρ.3, ή άρθρο 38 Ν.2873/2000), η ολοκλήρωση της διάταξης για την ασθένεια του Λογιστή-Φοροτεχνικού, η κατάργηση των προστίμων των τροποποιητικών δηλώσεων σε αρχική εμπρόθεσμη δήλωση (φυσικών και νομικών προσώπων), με την ταυτόχρονη παράταση στην διαβίβαση των εσόδων για το 2021, αποτελούσε αίτημα μας διαχρονικά και έστω και την τελευταία στιγμή ξεκίνησαν ορισμένα από αυτά τα παραπάνω να υλοποιούνται. Δεν σας κρύβουμε βέβαια την έντονη δυσαρέσκεια μας για τον χρόνο που ανακοινώθηκε 3 μόλις ημέρες από την καταληκτική προθεσμία την στιγμή που υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι κατόπιν γραπτών οδηγιών σας είχαν ξεκινήσει να στέλνουν ΜΥΦ.

Η έγκαιρη ανακοίνωση τόσο σημαντικών θεμάτων διασφαλίζει την ομαλότητα στην λειτουργεία των γραφείων μας αλλά και των επιχειρήσεων διότι στα γραφεία μας πλέον οι υποχρεώσεις είναι πολυδιάστατες και ταυτόχρονα σε πολλές υπηρεσίες.

Επίσης θέλουμε να τονίσουμε ότι από την αρχή του «εγχειρήματος myDATA» είμαστε ίσως οι μόνοι που το στηρίξαμε με ομόφωνες αποφάσεις βάζοντας βέβαια και τις κόκκινες γραμμές μέσα από ομόφωνα ψηφίσματα, διότι αντιληφθήκαμε ότι αυτό θα προσφέρει στην οικονομία και στην κοινωνία πολλαπλά ωφέλη, (γραφειοκρατία -φοροδιαφυγή- κλπ.) αλλά και την αναβάθμιση του επαγγέλματος μας, από καταστιχογράφους σε επιστήμονες Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Βλέπουμε όμως ότι την τελευταία στιγμή ανακοινώνονται μια σειρά από ενέργειες οι οποίες αν μη τι άλλο δεν έχουν λάβει υπόψη τις δικές μας εκπεφρασμένες θέσεις ενώ το όλο έργο αφορά και θα υλοποιηθεί από το επάγγελμα μας.

Ένας κλάδος που έχει εξαντλήσει τα ηθικά και βιολογικά του αποθέματα εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα, καταθέτοντας καθημερινά αποθέματα ψυχής που όμως και αυτά έχουν αρχίσει να εξαντλούνται. Ταυτόχρονα έχοντας να αντιμετωπίσουμε πολύ συχνά και τις δυσλειτουργίες του TAXIS κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής υποχρεώσεων όπως συνέβη σήμερα. Θεωρούμε ότι ο κλάδος μας αξίζει να χαίρει έμπρακτου σεβασμού και υπόληψης μετά από όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει στα δημοσιονομικά πράγματα της χώρας μας.

Στο διαδικαστικό κομμάτι είναι ανάγκη όπως έχουμε τονίσει:

  • Σχετικά με τη διαβίβαση τυχόν αποκλίσεων παραστατικών αντικριζόμενων εξόδων που θα προκύψουν με βάση την εικόνα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους, όπως θα έχει διαμορφωθεί από τη διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA θεωρούμε ότι θα εξαχθούν είτε από την πλατφόρμα την ίδια είτε από το λογισμικό που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις ή τα λογιστικά γραφεία.
  • Να αποσυνδεθεί η όλη διαδικασία από την υποβολή Δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων Φορ. Έτους 2021 των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις διατάξεις των ΕΛΠ, συνδυαστικά με το άρθρο 18 του ΚΦΔ και των άρθρων 67 και 68 του ΚΦΕ.
  • Άμεσα να οριστεί κατώτατο όριο αποκλίσεων ως προς το σκέλος των αντικριζόμενων εξόδων βάσει του οποίου δεν θα υπάρχει υποχρέωση, ή ελεγκτική απαίτηση για τις επιχειρήσεις να υποβάλουν Τροποποιητικές Δηλώσεις (πχ 100€ ανά ΑΦΜ).
  • Δεν έχει αναφερθεί ακόμη τίποτα για τα έσοδα των ΑΛΠ τα οποία ανεβαίνουν στο e-send και δεν φαίνονται στην myDATA τόσο για το 2021 όσο και για το 2022.
  • Υπάρχουν κενά στο σύστημα των εσόδων τα οποία δεν έχουν λυθεί όπως το πρόβλημα με τα αρνητικά πρόσημα και τις συμψηφιστικές εγγραφές (Τύποι Παραστατικών 17)
  • Δεν έχουμε σαφείς οδηγίες για το πότε και πως θα εμφανιστούν οι αγροτικές επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις για το έτος 2021.
  • Οι όποιες τροποποιητικές δηλώσεις απαιτηθεί να γίνουν θα πρέπει να είναι μια παράλληλη διαδικασία με την αποστολή του τελικού αρχείου αποκλίσεων που όμως πρέπει να υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, χωρίς προσαυξήσεις σε τυχόν επιπλέον φόρο που θα προκύψει και σε κάθε περίπτωση αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να έχει προθεσμία ολοκλήρωσής νωρίτερα από την 31/12/2022.

Επισημαίνουμε ότι το έτος 2021 ήταν έτος προσαρμογής στην νέα πραγματικότητα της πλατφόρμας myDATA και είναι αδιανόητο να υπάρξουν πρόστιμα για λάθη που έχουν υπάρξει κατά την διαδικασία διαβίβασης με εξαίρεση βέβαια την έλλειψη αποστολής εσόδων στους προβλεπόμενους χρόνους.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι οι Λογιστές Φοροτεχνικοί Ελεύθεροι Επαγγελματίες εξυπηρετούν το 97% τον επιχειρήσεων της χώρας, γεγονός που κρίνει επιβεβλημένη την ανάγκη θεσμικής συμμετοχής της Ομοσπονδίας μας σε επιτροπές σχετικά με θέματα υλοποίησης και εφαρμογής στην πράξη, μιας και εμείς καλούμαστε μέσα από την επαγγελματική ιδιότητα μας να τα εφαρμόσουμε.