ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ

ΛΟΓΩ ΤΟΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ.