ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ 29/11/2022

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση.   

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο της Κοινότητας Νεάπολης του Δήμου Βοΐου, Νοσοκομείου 1, στις 29.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Διαχείριση συστάδας 1 Δημοτικού Δάσους Νεάπολης στη θέση «Πυλωριώτικα» για τα διαχειριστικά έτη 2022 -2023. 

2.  Οριοθέτηση οικοπέδου Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης.

3.  Αίτηση του κ. Δέλλα Χρήστου του Νικολάου.

4.  Αίτηση του κ. Σπανδώνη Νικολάου του Ιωάννη.

Ο Πρόεδρος 

Κολιός Ιωάννης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2. ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΘΕΝΑ

3. ΠΑΡΙΝΤΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

4. ΠΑΠΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5. ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6. ΑΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ