ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 22.2.2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 22η του μηνός  Φεβρουαρίου 2018 ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδιώτη Γλυκερία.

2

Διαγραφή οφειλών του Δήμου, λόγω παραγραφή τους. –Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος

3

Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού» για το έτος 2018. – Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδιώτη Γλυκερία.

4

Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων του Δήμου  για το έτος 2018 – Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδιώτη Γλυκερία.

5

Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων – Ψήφιση πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.

6

Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών έτους 2018 που προκύπτουν από τις ανατροπές αναλήψεων υποχρέωσης προηγούμενου οικονομικού έτους (2017).- Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδιώτη Γλυκερία

7

Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης  και του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας 2018, του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.

8

Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ οικονομικού έτους 2018- ανάκληση της 280/2017 όμοιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.

9

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος

10

Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος

11

Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ». Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος

12

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΣΚΙΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος

13

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ”. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος

14

Ανακοίνωση της συσταθείσας επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και της επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο: «Πλακοσκεπής αγωγός περισυλλογής όμβριων Πελεκάνου Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος

15

Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Βελτίωση οδού με τσιμεντόστρωση από επαρχιακή οδό έως λόφο Καπιτσίνη».  -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος

16

Εξέταση αίτησης του κ. Ζιμπιλίδη Αλεξάνδρου για την εκποίηση δημοτικής έκτασης στο Τσοτύλι. – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος

17

Εξέταση αίτησης του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Καστάνου και άλλων Βιολογικών προϊόντων Πενταλόφου, για την παραχώρηση του κτιρίου του τυροκομείου. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Δημ. Συμ/λος.

18

Κατασκευή μικρού πράσινου σημείου. -Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος

19

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, για μονάδα εκτροφής Γουνοφόρων ζώων, ιδιοκτησίας Θεόδωρου Μαλιόγκα, επί της δημοτικής οδού από την Επαρχιακή οδό Εράτυρας προς Γαλατινή. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος

20

Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με ημερομίσθια για το έτος 2018. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος

21

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος

22

Έγκριση  προϋπολογισμού έτους 2018   του Συνδέσμου  Ύδρευσης  Δήμου  Γρεβενών  και Κοινοτήτων. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Δημ. Συμ/λος.

23

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στην 3η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση». – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

24

Αιτήσεις.

  ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Δήμαρχο Βοΐου.

2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης