Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου Δευτέρα 11-9-2017

Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου

Δευτέρα 11-9-2017

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Νηπιαγωγεία

9:30: 1ο Νηπιαγωγείο

9:00: 2ο Νηπιαγωγείο

9:00: 3ο Νηπιαγωγείο

9:30: 4ο Νηπιαγωγείο

Δημοτικά Σχολεία

8:30: 1ο Δημοτικό Σχολείο

9:30: 2ο Δημοτικό Σχολείο

10:00: 3ο Δημοτικό Σχολείο

Γυμνάσια – Λύκεια

9:00: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Παπαγεωργίου

9:30: ΕΠΑΛ

10:00: Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο

ΑΣΚΙΟ

Γαλατινή

10:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο

Εράτυρα

8:30  Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο

Καλονέρι

9:00: Δημοτικό Σχολείο

Μικρόκαστρο

10:00: Δημοτικό Σχολείο

ΝΕΑΠΟΛΗ

9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

10:30: Γυμνάσιο – Λύκειο

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

9:30: Γυμνάσιο –Λύκειο

ΤΣΟΤΥΛΙ

9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

10:00: Γυμνάσιο – Λύκειο