Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου Τρίτη 11-9-2018

Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου

Τρίτη 11-9-2018

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Νηπιαγωγεία

9:00 : 1ο Νηπιαγωγείο

9:30 : 2ο Νηπιαγωγείο

9:30 : 3ο Νηπιαγωγείο

9:00: 4ο Νηπιαγωγείο

Δημοτικά Σχολεία

8:30   : 1ο Δημοτικό Σχολείο

10:00: 2ο Δημοτικό Σχολείο

9:00 : 3ο Δημοτικό Σχολείο

Γυμνάσια – Λύκεια

9:00: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Παπαγεωργίου

9:30: ΕΠΑΛ

10:30: Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο

ΑΣΚΙΟ

Γαλατινή

9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο

Εράτυρα

9:30  Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο

Καλονέρι – Μικρόκαστρο

9:30: Δημοτικό Σχολείο (Καλονέρι)

ΝΕΑΠΟΛΗ

9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

10:00: Γυμνάσιο – Λύκειο

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

10:00 : Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

10:30 : Γυμνάσιο –Λύκειο

ΤΣΟΤΥΛΙ

9:00    : Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

10:00  : Γυμνάσιο – Λύκειο