Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου Παρασκευή 11-9-2015

Παρασκευή 11-9-2015

ΣΙΑΤΙΣΤΑ
8:30: 3ο Νηπιαγωγείο
8:30: 1ο Δημοτικό Σχολείο
9:15: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Παπαγεωργίου
9:00: 1ο Νηπιαγωγείο
9:30: 4ο Νηπιαγωγείο

10:00: 2ο Νηπιαγωγείο
10:00: ΕΠΑΛ
10:45: 2ο Δημοτικό Σχολείο
11:30: Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο
12:15: 3ο Δημοτικό Σχολείο

ΑΣΚΙΟ
Γαλατινή
9:30: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο
Εράτυρα
10:30: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο
Καλονέρι
9:00: Δημοτικό Σχολείο

Μικρόκαστρο
9:30: Δημοτικό Σχολείο

ΝΕΑΠΟΛΗ
9:00: Νηπιαγωγείο –     Δημοτικό Σχολείο
9:30: Γυμνάσιο – Λύκειο

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
9:30: Γυμνάσιο –Λύκειο

ΤΣΟΤΥΛΙ
9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
10:00: Γυμνάσιο – Λύκειο