Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Β1 στάδιο ΓΠΣ Σιάτιστας από φορείς του Δήμου

Μετά την έγκριση του Β1 σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Σιάτιστας, που αφορά την πρόταση της μελετητικής ομάδας και προκειμένου να οριστικοποιηθεί το Β2 στάδιο, καλούνται κάτοικοι και φορείς του Δήμου Βοΐου να καταθέσουν εγγράφως στο Δήμο μέχρι τις 15-10-2016 τις προτάσεις τους, ώστε να συνεχιστεί η εργασία του επόμενου σταδίου.