…Στους δρόμους του Νίκου Καλογερόπουλου…(Ροδοχώρι-Κριμήνι-Λούβρη..Μάιος 2016 μ.Χ.. Το πανηγύρι της φύσης στο Βόιο Α”)(Του Νίκου Κατσαούνη)

…Στους δρόμους του Νίκου Καλογερόπουλου…(Ροδοχώρι-Κριμήνι-Λούβρη..Μάιος 2016 μ.Χ.. Το πανηγύρι της φύσης στο Βόιο Α”)