Στο Πρακτορείο ΔΕΔΔΗΕ Νεάπολης ο Προϊστάμενος Κος Τάκος Αθανάσιος βράβευσε τους Αριστούχους μαθητές Τζημόπουλο Φίλιππο -Παναγιώτη και Γλυκερία Γρηγορίου.Στο Πρακτορείο ΔΕΔΔΗΕ Νεάπολης ο Προϊστάμενος Κος Τάκος Αθανάσιος βράβευσε τους Αριστούχους μαθητές Τζημόπουλο Φίλιππο -Παναγιώτη και Γλυκερία Γρηγορίου.

Τους ευχήθηκε Υγεία και πάντα Πρωτιές νά έχουν στη ζωή τους παρουσία του Εργοδηγού Γιάννη Ματούλα και των γονιών των παιδιών Θωμά Τζημόπουλου και Γρηγορίου Ιωάννη.