Στο Kέντρο Υγείας Τσοτυλίου πραγματοποιούνται και πάλι Ακτινολογικές εξετάσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 20-10- 2020, στο Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου  πραγματοποιούνται και πάλι Ακτινολογικές εξετάσεις.

Το ψηφιακό Ακτινολογικό Εργαστήριο του Κέντρου Υγείας είναι σε θέση να εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου Βοΐου

ΑΠΟ ΤΟ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ