ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ- Οι πέντε αριθμοί που κερδίζουν από την 44η Κλήρωση  του Εθνικού Λαϊκού Λαχείου την 30η Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι οι πέντε αριθμοί που κερδίζουν από την 44η Κλήρωση
του Εθνικού Λαϊκού Λαχείου την 30η Οκτωβρίου 2018 είναι κατά σειρά οι
εξής :
1ος αριθμός          20636
2ος αριθμός          60533
3ος αριθμός          76449
4ος αριθμός          3194
5ος αριθμός          5307
Παρακαλούνται όσοι έχουν κερδίσει να απευθυνθούν στο τηλέφωνο
6980973953.