Συμμαχία Ευθύνης για το Βόιο- Η Κισκίνη Καλλιόπη του Αγαθοκλή υποψήφια στην ΔΕ Τσοτυλίου

Ο  νυν Δήμαρχος Βοίου Δημήτρης Λαμπρόπουλος και εκ νέου υποψήφιος ανακοίνωσε την Κισκίνη Καλλιόπη του Αγαθοκλή ως υποψήφια στην ΔΕ Τσοτυλίου με το Συνδυασμό Συμμαχία Ευθύνης για το Βόιο.