Συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης ενήλικων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βοΐου

Συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης ενήλικων από το  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βοΐου.
Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν κάνει αίτηση παλαιότερα θα πρέπει α υποβάλουν ξανά για την περίοδο 2015-2016.

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Βοΐου
και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας
Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) 
συνεχίζουν
επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Βοΐου στο οποίο θα
υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με
εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Βοΐου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα στις ακόλουθες ενότητες: • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
 • ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ(Οικιακή Παραγωγή Οίνου, ποτών και
  ηδύποτων, Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών
  στην τοπική κοινωνία, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός,
  οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός)


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε
εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η
υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση»  του Υπουργείου Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων με τίτλο
Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας &
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8,
που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Κ.Δ.Β.Μ Βοίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου  Βοΐου.

Πλατειά Τσιστοπούλου 5, Δημαρχείο.

Τηλ. 2465350126 ΩΡΕΣ 10:00-13:00

email: kdvm220@gmail.com ( υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτεται παρακάτω)

Δηλώσεις συμμετοχής από 10-09-2015. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας