Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
2
Έγκριση εξόδων εκτός έδρας Δημάρχου, και Αντιδημάρχου για εκτέλεση υπηρεσιών και διάθεση των σχετικών πιστώσεων». – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
3
Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων & διάθεση πιστώσεων. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
4
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2016. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
5
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
6
Χορήγηση παράτασης, για ένα χρόνο, υλοτόμησης της υπ΄ αριθμ. 10 συστάδας του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Κ.Α.Α.
Ο Αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης