Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:
Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού α΄ τριμήνου 2016.
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016.
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην ΤΚ Τσοτυλίου.
Διάθεση συμπληρωματικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού 2016.
Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοϊου».
Καθορισμός όρων δημοπρασίας «Υγρών Καύσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Βοΐου και των Νομικών του Προσώπων».
Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Βοϊου».
Καθορισμός όρων δημοπρασίας της πράξης: «Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Τσοτυλίου και Πενταλόφου».
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Πενταλόφου».
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Πολυκαστάνου».
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Πενταλόφου».
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ενίσχυση τοιχίου από Ο/Σ στη θέση Μπούνος στη Σιάτιστα».
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων Γαλατινής».
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σχαρών εντός οικισμού Γαλατινής».
Ανάθεση τοπογραφικών εργασιών με τίτλο: «Αποτύπωση τμήματος δημοτικού δρόμου στην πλατεία Γεράνειας στη Σιάτιστα».
Ανάκληση της αριθμ. 281/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη εκ νέου απόφαση για πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου.
Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης του κληροδοτήματος Ιωάννη Τσιόλια.
Αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια του Δήμου Βοΐου ως τρίτου από τη ΔΟΥ Κοζάνης.