Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:
• Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
• Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
• Ανάκληση της 140/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
• Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2016-2017» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.
• Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων δημοτών.
• Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων των Δ.Ε Νεάπολης και Τσοτυλίου.
• Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην ΤΚ Τσοτυλίου.
• Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης.
• Έγκριση εξαμηνιαίου διαχειριστικού απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου (α΄ εξάμηνο 2016).
• Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε πλανόδιους παραγωγούς.
• Καθορισμός τελών πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για την εμποροπανήγυρη στο Τσοτύλι.