Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου 24-10-2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών σφαγείων Δήμου Βοϊου
Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2015 Κληροδοτήματος Γάρου.
Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2015 Κληροδοτήματος Γκιζιώτη.
Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2015 Κληροδοτήματος Διβανόπουλου.
Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2015 Κληροδοτήματος Καραγιάννη.
Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2015 Κληροδοτήματος Καρούτα.
Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2015 Κληροδοτήματος Μήλιου.
Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2015 Κληροδοτήματος Τσιόλια.
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης Δήμου.
Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2016.
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016.
Εξέταση ένστασης για την προμήθεια «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2016-2017»
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σχαρών ομβρίων υδάτων επί της οδού Ι. Δραγούμη στο Τσοτύλι».
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση ποτίστρας περιοχή Αγ. Μηνά στα όρια Τσοτυλίου -Λούβρης» .
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην περιοχή «σιντριβανίου» Τσοτυλίου και συντήρηση πέτρινων κατασκευών» .
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντόστρωση δημοτικών δρόμων στην Τ.Κ Πελεκάνου» .
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Λήψη μέτρων για την αποφυγή κατολισθήσεων στο δρόμο προς Κολίτσα Αριστείδη» .
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλακόστρωτου προς οικία Ζήσου Ανδρέα» .
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Χαλικόστρωση από κόμβο Αγίας Τριάδας έως καθαριστήριο Γουναρικών Λάτσιου Γ. στην Τ.Κ. Εράτυρας» .
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση – βελτίωση της βατότητας των δασικών και αγροτικών δρόμων και συντήρηση ζωνών πυροπροστασίας στην Δ.Ε. Τσοτυλίου» .
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση – βελτίωση της βατότητας των δασικών και αγροτικών δρόμων και συντήρηση ζωνών πυροπροστασίας στην Δ.Ε. Νεάπολης» .
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιΐα Νεάπολης».