Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου 29/11/2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:
• Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2016.
• Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016.
• Έγκριση δαπανών από Πάγια Προκαταβολή.
• Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων των Δ.Ε Νεάπολης και Τσοτυλίου.
• Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Βουχωρίνας»
• Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Ζώνης».
• Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου».
• Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 32/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Πρόσληψη Πληρεξουσίου Δικηγόρου».
• Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά την εκδίκαση της αγωγής των Ν. Καλογερόπουλου, Κ. Τρομαρόπουλου και Ι. Παπανικολάου. (αγωγή από 2011).
• Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά την εκδίκαση της αγωγής των Ν. Καλογερόπουλου, Κ. Τρομαρόπουλου και Ι. Παπανικολάου. (αγωγή από 2012).
• Έγκριση πληρωμής οφειλών από την εκκαθάριση φορολογικής υπόθεσης του κληροδοτήματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΟΛΙΑ».
• Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 2144/2016 απόφασης του Δημάρχου σχετική με πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου, για την εκπροσώπηση υπαλλήλου του Δήμου.
• Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση εργασιών: «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου για αποχιονισμό του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου Χειμερινής Περιόδου 2016-2017».
• Κατακύρωση πρακτικού για την προμήθεια «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2016-2017»