Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου στις 20-10-2015

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:

 1. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας και αποκατάστασης – από αναβολή -. (Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Μπούρινου)
 2. Άσκηση προσφυγής κατά της αριθμ. 49760/4962/15.10.2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
 3. Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016.
 4. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘συντήρηση δρόμου από οικία Βαργιάμη Δημήτριου έως οικία Βαργιάμη Αντώνιου στην τ.κ. Αυγερινού’.
 5. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘ανακατασκευή της περίφραξης του αύλειου χώρου του σχολείου Διχειμάρρου’.
 6. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘εσωτερική οδοποιία οικισμού Πολυκαστάνου της Δ.Ε. Τσοτυλίου’.
 7. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘βελτίωση – αναβάθμιση του ξύλινου κτιρίου εκθέσεων στο Μπούρινο’.
 8. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘περίφραξη αθλητικών εγκαταστάσεων στη Σιάτιστα’.
 9. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘διάνοιξη δασικών δρόμων – δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας στη Δ.Ε. Πενταλόφου’.
 10. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘διάνοιξη δασικών δρόμων – δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας στη Δ.Ε. Τσοτυλίου’.
 11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης ‘σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου’ και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεσή της.
 12. Έγκριση της αριθμ. 1635/2015 απόφασης Δημάρχου Βοΐου.
 13. Έγκριση της αριθμ. 1690/2015 απόφασης Δημάρχου Βοΐου.
 14. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου Κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη.
 15. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Γάρου.
 16. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Διβανόπουλου.
 17. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Καραγιάννη.
 18. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Καρούτα.
 19. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Μήλιου.
 20. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Μήλιου
 21. Κατάρτιση Σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικον. έτους.