Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου, την Πέμπτη 19-11-2015

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015, στις 9:00 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:

 

 • Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘ανακατασκευή της περίφραξης του αύλειου χώρου του σχολείου Διχειμάρρου’. (από αναβολή)

 

 • Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘κατασκευή WC στα γραφεία καθηγητών Γυμνασίου  – Λυκείου Νεάπολης’.
 • Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘διαμόρφωση κοίτης λακκώματος προς καστανόδασος στην τ.κ. Αγ. Αναργύρων’.
 • Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης. (Τοπογρ. Διάγραμμα Αρχοντικού Τζώνου)
 • Έγκριση της αριθμ. 1825/2015 απόφασης Δημάρχου Βοΐου.
 • Έγκριση της αριθμ. 1880/2015 απόφασης Δημάρχου Βοΐου
 • Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης του Δήμου. (αγωγή Κούγκουλου Ευθύμιου)
 • Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης του Δήμου. (αγωγή Γιαννούλη Αλέξανδρου)
 • Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση δήλωσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης
 • Άσκηση ενδίκων μέσων. (ανακοπή Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης)
 • Ανάκληση της αριθμ. 101/2015 απόφασης της Οικον. Επιτροπής ‘καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στον οικισμό Κλήματος τ.κ. Αξιοκάστρου’.
 • Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων.
 • Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής. (επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
 • Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής. (μετακίνηση προσώπων)
 • Έγκριση δαπανών από Πάγια Προκαταβολή.
 • Κατάρτιση Σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικον. έτους.