Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:

 • Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
 • Παροχή πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Βοΐου για το έτος 2018.
 • Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου  έτους 2018.
 • Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού για το τέταρτο τρίμηνο έτους 2017.
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Κληροδοτήματος Καρούτα.
 • Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην τ.κ Τσοτυλίου.
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης χώρου αναψυχής Τσοτυλίου» – Κατακύρωση διαγωνισμού.
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την σίτηση των Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοίου για  το σχολικό έτος 2017-2018 – Κατακύρωση διαγωνισμού.
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της πράξης: «Προμήθεια παροχομέτρων για τις δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου Βοΐου» και  ανάδειξη  προσωρινού αναδόχου .
 • Πρόσληψη δικηγόρου (νομική στήριξη αρετών).
 • Πρόσληψη δικηγόρου (Αγωγή Χ. Χατζηνικολάου και Σια Ο.Ε).
 • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών βάσει του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
 • Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων βάσει του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
 • Υποβολή προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης έγκλησης κατά αγνώστων δραστών,  για την κλοπή αντικειμένων – ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Βοΐου.
 • Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 3/2018 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου  Κοζάνης.
 • Τεχνική έκθεση για την αξία των εργασιών αποκατάστασης του ακινήτου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΙΖΙΩΤΗ», που βρίσκεται στην Αθήνα.
 • Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη.