Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου με πρώτο θέμα τη «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού στον Μπούρινο».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΡΙΝΟ

Σιάτιστα 24-02- 2020

Θέμα: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου με πρώτο θέμα τη «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού στον Μπούρινο».

Η Επιτροπή Αγώνα κι ο Ορειβατικός Σύλλογος Σιάτιστας, απευθύνουν κάλεσμα στους Δημότες του Δήμου Βοΐου αλλά και σε όλους όσοι το επιθυμούν, να παραβρεθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου που θα γίνει την Τρίτη 25/02/2020, στις 6:00μμ, στο Δημοτικό κατάστημα Σιάτιστας. 

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη θα είναι η  αίτηση προς τη ΡΑΕ, εταιρείας, για την κατασκευή αιολικού σταθμού στο Μπούρινο. 

Η παρουσία όλων μας θεωρείται επιβεβλημένη, προκειμένου να καταστεί σαφές προς πάσα κατεύθυνση πως ο Μπούρινος έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία για εμάς κι ότι δεν διατιθέμεθα έναντι οποιοδήποτε τιμήματος να διαπραγματευτούμε την ακεραιότητά του.

Η Επιτροπή Αγώνα.