Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου στις 17-11-2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Σύμβουλιο Βοΐου την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 25 θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Βοΐου για τα έτη 2016 -2019. -Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Αντιδήμαρχος.
2 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
3 Έλεγχος της 2ης τριμηνιαίας έκθεσης του 2015, υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου.- Εισηγήτρια η κ Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
4 Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τις πραγματοποιηθείσες εκδηλώσεις (28ης Οκτωβρίου, 4ης Νοεμβρίου, Καστανογιορτής στη Δαμασκηνιά και Καστανοπάζαρο Πενταλόφου) του Δήμου Βοΐου. – Εισηγήτρια η κ Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
5 Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Βοΐου.- Εισηγήτρια η κ Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
6 Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου τρέχοντος έτους. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
7 Χορήγηση παράτασης της σύμβασης για την εργασία: «Γνωρίζω τη φύση μέσα από την Κοιλάδα του Μεσσιανού νερού. Μπούρινος: ευαισθησία στο περιβάλλον». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
8 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Μπούρινο».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
9 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Καλονερίου Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
10 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επίλυση Υδρευτικού Προβλήματος Οικισμού Δρυοβούνου Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
11 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
13 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Αλιάκμονα ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοίου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
14 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ύδρευση Δαμασκηνιάς». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
15 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της πράξης με τίτλο: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Καλονερίου Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
16 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της πράξης με τίτλο: «Επίλυση Υδρευτικού Προβλήματος Οικισμού Δρυοβούνου Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
17 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, Δ. ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
18 Επιτροπή φυσικού εδάφους για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
19 Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελανιδιάς». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
20 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Τσοτυλίου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
21 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στο Δ.Δ. Σιάτιστας». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
22 Αύξηση μήκους θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο έργο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
23 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 181/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: [Λήψη απόφασης για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στο Επενδυτικό Σχέδιο: Προβολή & προώθηση της παραδοσιακής χρήσης της πέτρας στα Μαστοροχώρια της κοινότητας Πενταλόφου].- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
24 Μίσθωση μηχανημάτων για τις εργασίες αποχιονισμού των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων και οδικού δικτύου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2015-2016. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Δ.Σ.
25 Έγκριση αποφάσεων ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». -Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δ.Σ. & Πρόεδρος ΝΠ.