ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 30-11-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε να πάρετε μέρος σε συνεδρίαση που θα γίνει στις  30-11-2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα  έναρξης 12:00 μ. – και  λήξης 14.00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2021. 
2Αναμόρφωση (10η) του προϋπολογισμού.
3Έγκριση της ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της μελέτης : “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σιάτιστας (νυν Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου).
4Υποβολή πρότασης προς το Τσίπειο Ίδρυμα παραχώρησης στο Δήμο  Βοΐου, για 20 χρόνια του κτιρίου του οικοτροφείου Σιάτιστας, με στόχο την αποκατάσταση – αξιοποίηση του στα πλαίσια χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
5Έγκριση ενεργοποίησης καρτών SIM για τα GPS των οχημάτων του Δήμου.

Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , να προβούν το συντομότερο  δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2468022404), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι της 30-11-2020 και ώρα 14.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης